Grannsamverkan Tynderö

Grannsamverkan TynderöÄr ett paraply för de Grannsamverkans grupper som finns på Tynderö.

Grannsamverkan har under lång tid bevisats ha många goda fördelar. Det dels ger en tydlig minskning av antalet brott, men samtidigt är samverkan så mycket mer än att minska brott. Allt handlar ändå om att tillsammans se om vår egen omgivning och fastigheter.

Efter önskemål så har Stefan Alm i Mällby en samordnande funktion som stödjer kontaktombuden i de separata grupperna som är bildade. Han hjälper även till att starta upp nya grupper, hjälper till att hålla register uppdaterade, tillhandahåller material (skyltar, foldrar m.m), bistår med utbildning för ombud och vid möten. 

Att vara en del av Grannsamverkan och om man så önskar vara ett ombud är varken ett tungt eller tidskrävande ansvar. En grupp kan bestå av en by eller delar av en by, i visa fall kanske flera byar tillsammans. Ett område som är hanterbart för ett ombud.

Vad krävs av mig?

För att bli en del av Grannsamverkan ställer Polisen följande krav på dig:

  • Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar – det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem.
  • Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem. Att åtgärda svagheter i ditt hem gör skillnad och försvårar för tjuven.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du har desto mer intressant blir det att bryta sig in.
  • Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på 114 14 om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet. Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven.

Se mer på http://samverkanmotbrott.se/6670-2/

Polis rekommenderar följande:

  • Upprätta en inventarielista och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker. Förvara materialet i bankfack eller i stöldskyddsregister. Läs mer om Inventarielista här.
  • Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden eller via märkutrustning som kan lånas av polisen (i vissa fall även från fastighetsbolag eller bostadsrättsförening).

Anmäl dig till Grannsamverkan
För att anmäla dig till Grannsamverkan tag då kontakt med ditt ombud där du bor.

Här finns samverkan

Ava och Bryttmor

Denna grupp omfattar byarna Ava och Bryttmor. I gruppen ingår även Ava och Mällbys del av Kånkos.


Kontaktombud är:
Anders Lagerqvist
Tel: 070-7337943
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bäräng och Unnviken

Grannsamverkan gruppen omfattar hela Bäräng inklusive Unnvikens vägförening.


Kontaktombud är:
Bo Alm
Tel: 070-606 75 73
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Brännsand och Pikudden

Grannsamverkans gruppen omfattar Brännsand och Pikudden.


Kontaktombud är:
Kenneth Ottosson
Tel: 070-607 84 22
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fagersand och Oxviken

Grannsamverkans gruppen omfattar Brännsand och Pikudden.


Kontaktombud är:
Gunnar Björk
Tel: 070-347 74 83
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Holmö

Grannsamverkans gruppen omfattar hela Holmö från vägskälet vid Landsvägen. Dock ingår inte Verkansviken.


Kontaktombud är:
Mona Sundin
Tel: 070-350 31 38
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kent Höglund
Tel: 070-225 54 19

Mällby

Grannsamverkans gruppen omfattar byn. Separata grupper finns för Brännsand/Pikudden samt Oxviken/Fagersand.


Kontaktombud är:
Stefan Alm
Tel: 070-347 01 12
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Märrgårdsudde

Grannsamverkans gruppen omfattar i fastigheterna Märrgårdsudden 525 - 539.


Kontaktombud är:
Olle Borg
Tel: 070-577 45 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Myckeläng

I Myckeläng har en Grannsamverkans grupp startats för hela byn förutom Sjömarken som ingår i gruppen för Våle.


Kontaktombud är:
Sten Ekström
Tel: 070-649 98 47
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ravansböle och Kallbäcken

Grannsamverkans gruppen omfattar Byarna Ravansböle, Kallbäcken samt boende efter Storvägen. Avgränsningar är från vägen mot Blåbärsmyra till byn Kallbäcken slutar samt Storvägen till och med Sotartorpet.


Kontaktombud är:
Ingela Rosenholm
Tel: 070-213 28 94
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rosböle och Stacke

Grannsamverkan gruppen omfattar byarna Rosböle och Stacke.


Kontaktombud är:
Anders Borg
Tel: 070-341 13 54
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skilsåker

Grannsamverkan gruppen omfattar byarna Rosböle och Stacke.


Kontaktombud är:
Göte Larsson
Tel: 070-364 20 87
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Södra Åstön

Grannsamverkans gruppen omfattar hela området på södra sidan av Åstön.


Kontaktombud är:
Christer Sehlstedt
Tel: 070-592 26 12
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stångrind

I denna grupp ingår området efter landsvägen från Kyrkan till Berge börjar samt den övrevägen från vägskälet till "gamla gläntan".


Kontaktombud är:
Märta Högstedt
Tel: 070-3333729
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Våle och Sjömarken

I denna grupp ingår området efter landsvägen från Kyrkan till Berge börjar samt den övrevägen från vägskälet till "gamla gläntan".


Kontaktombud är:
Elvy Berg
Tel: 070-6322601
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Robert Thunfors
Tel: 073-5018326
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.