Starta grannsamverkan

En grannsamverkans grupp kan vara en vägförening, by eller ett område som består av delar av en by eller flera byar. Ett område som är lämpligt att hantera för ett eller flera kontaktombud. Polisen och övriga aktörer under "Samverkan mot brott" ställer tydliga krav på vad som förväntas för att få starta en grannsamverkan. Men grannsamverkan är inte något tidskrävande för kontaktombuden.

I överenskommelse med Polisen sköts kontakter gällande start, förändringar osv. av Grannsamverkans grupper via samordnaren Stefan Alm. Då kan vi även få en god struktur av grupperna, vart de finns och vilka som är ombud. Då kan vi dels hjälpa er att sprida information via sms, e-post osv vid behov, inbjuda till gemensamma möten samt överlag hjälpa er att hålla en levande grannsamverkan.

Efter ha anmält grannsamverkansgrupp med en eller flera utsedda kontaktombud tillhandahålls matrial, skyltar med mera.

De formella kraven för att få bilda grannsamverkan finner ni på denna hemsida http://samverkanmotbrott.se/starta-grannsamverkan/
Vad förväntas av ett kontaktombud? Läs mer om detta på: http://samverkanmotbrott.se/kontaktombudens-uppgifter/